Română (România)English (United Kingdom)

www.ponticgreekcities.ro
Raport stiintific 2016 PDF Imprimare Email
Scris de John   
Marţi, 04 Octombrie 2016 20:21

                                                     

                                                      Raport ştiinţific sintetic

                      privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054

                                         în perioada ianuarie – octombrie 2016

 

A. OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE COMUNE:

I. Deplasări externe (documentare şi diseminare)

Au fost efectuate şapte deplasări externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv a diseminării rezultatelor obţinute – în Danemarca, Grecia şi Marea Britanie. Datele exacte privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on-line şi pot fi verificate (inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate) la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române, ca instituţie ordonatoare de credite. Privitor la activitate de diseminare cu prilejul deplasărilor externe, vezi, mai jos, şi punctul III.

II. Deplasări interne (documentare şi diseminare)

Au fost efectuate şapte deplasări interne (la instituţii de profil din ţară şi pe şantiere arheologice) în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv a diseminării rezultatelor obţinute. Datele exacte privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on-line şi pot fi verificate (inclusiv rapoartele ştiinţifice) la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

III. Comunicări la congrese/simpozioane internaţionale şi conferinţe în calitate de „invited speaker“ (diseminare)

Membrii echipei de cercetare au prezentat şapte comunicări şi conferinţe, legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice (respectiv ca „invited speaker“ la instituţii prestigioase din străinătate):

III.1. Conferinţă la Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, 28 ianuarie 2016 (Victor COJOCARU, „invited speaker“): External Relations of the Pontic Greek Cities in the Hellenistic and Roman Times;

III.2. Simpozionul internaţional „Bifocal Perspectives on the Black Sea: Macro- and Microcosms”, Aarhus/Danemarca, 6-8 aprilie, 2016 (Victor COJOCARU: Understanding the Black Sea and its Environmental Contexts on the Basis of Proxeny Decrees; Alexandru AVRAM: Few Remarks on the Naukleroi of the Cities on the South Shore of the Black Sea during the Imperial Period; Ligia RUSCU: ‘Eunoian paraschein’. Goodwill, Benevolence and Harmony; Iulian BÎRZESCU: New Finds and Current Approaches to the Archaeology of the Black Sea Region in Antiquity, 2010-2015);

III.3. Simpozionul internaţional „The Black Sea Region in the Context of the Roman Empire”, Atena/Grecia, 5-8 mai, 2016 (Alexandru AVRAM: Some New inscriptions of Callatis; Victor COJOCARU: The Bosporan Kingdom and Rome: The Polemonides on Bosporus Revisited).

IV. Publicaţii (diseminare). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”. Pentru mai multe date legate de publicaţiile enumerate în continuare, vezi pagina web a proiectului http://www.ponticgreekcities.ro (butonul Publications). Vezi şi raportul detaliat, în limba germană,

https://www.academia.edu/28500346/Mobility_in_Research_on_the

Black_Sea_Region.pdf

IV.1. Volumul de autor Victor Cojocaru: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic / Die Proxenie im Schwarzmeerraum (în continuare: Instituţia proxeniei), ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 340 p. La baza lucrării se află un corpus exhaustiv al atestărilor relevante pentru evoluţia instituţiei proxeniei în spaţiul pontic. Textele în greacă sunt însoţite de traduceri în limba română, catalogul fiind precedat de unele observaţii introductive şi urmat de comentarii detaliate. Coroborarea datelor statistice cu analiza cuprinzătoare a documentelor contribuie la o mai bună înțelegere a istoriei antice a Mării Negre, a instituţiei proxeniei în general și a relațiilor externe ale cetăţilor grecești de-a lungul antichităţii. Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/26671150/Die_Proxenie_im_Schwarzmeerraum

IV.2. Volumul colectiv Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Symposium, Iași, July 5-10, 2015 (în continuare: Mobility), editat de Victor Cojocaru şi Alexander Rubel, în colaborare cu Diana Stah şi Thibaut Castelli, ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 582 p. (inclusiv 72 planşe). Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/28500346/Mobility_in_Research_on_the

Black_Sea_Region.pdf

În afară de cele două volume tipărite – însumând un total de 922 pagini (privitor la contribuţia membrilor echipei, vezi mai jos punctul B) –, rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 au fost valorificate prin publicarea sau acceptarea pentru tipar, în reviste BDI (inclusiv ISI, SCOPUS şi ERIH), a şase studii şi articole. Lista completă a acestora poate fi consultată pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul „Publications”).

V. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului: www. ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect, despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele de căutare Books-New Books, Scientific Reports 2011-2016, Publications şi Useful Weblinks, fiecărei dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză. Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities vezi articolele Symposium 2012/Simpozion 2012, Symposium 2013 – Timetable şi Summaries; Symposium 2015 – Timetable şi Summaries; la meniul News vezi articolele Symposium 2015, respectiv Poleis, Außenbeziehungen, BCOSPE I, Interconnectivity, Glass Vessels, Mobility: Covers and Contents. Indexarea adresei site-ului pe pagini web de specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro, arheo.ro, antichitate.myforum.ro, roman.yapoga.com, sistem.acadiasi. ro, uaic.ro, www.vebidoo.de, www.yasni.fr, en.cyclopaedia.net, spartokos.wordpress.com, www.bulentozturk. sakarya. edu.tr etc.; reactualizarea continuă a fiecărui meniu şi sub-meniu; accesarea paginii web de 1053 de vizitatori, fiind înregistrate peste 63200 de vizualizări. Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi.

 

B. OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE INDIVIDUALE (Descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, rapoartele de etapă, ca şi rezumatele comunicărilor prezentate cu prilejul simpozioanelor organizate în cadrul proiectului. Privitor la rezultatele cercetărilor diseminate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice internaţionale, vezi, mai sus, punctul A III):

I. Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea, comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor Cojocaru, Alexandru Avram, Ligia Ruscu, Mădălina Dana, Adrian Robu, Livia Buzoianu). Obiectivul a fost finalizat prin publicarea a două volume de autor (BCOSPE I şi Instituţia proxeniei – 900 p. în total), după cum urmează: Livia BUZOIANU: Divinités attestées dans l’épigraphie du territoire tomitain (Ier-IIIe siècles après J.-C.), în Panaite, A. [et al.] (ed.): Moesica et Christiana: Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, Brăila 2016, p. 33-46; Les relations économiques de Callatis à l’époque hellénistique basées sur les découvertes de timbres amphoriques, în: Mobility, p. 247-272; Victor COJOCARU: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic / Die Proxenie im Schwarzmeerraum (în continuare: Instituţia proxeniei), ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 340 p.; Volumul colectiv Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Symposium, Iași, July 5-10, 2015 (în continuare: Mobility), editat de Victor Cojocaru şi Alexander Rubel, în colaborare cu Diana Stah şi Thibaut Castelli, ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 582 p. (inclusiv 72 planşe); Un espace dorien pontique d’apres les décrets de proxénie, în Robu, A. – Bîrzescu, I. (ed.): Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire, Paris 2016, p. 165-189; Das Forschungsprojekt „External Relations of the Pontic Greek Cities in Hellenistic and Roman Times” (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054). Ergebnisse und Perspektiven, în: Mobility, p. 21-40; Emitenți şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, în: Pontica 48/9 (2016), p. 381-413; Ligia RUSCU: Griechen, Römer und Einheimische in Poleis von Thrakien und Pontus, în: Mobility, p. 301-321.

II. Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel Chiriac & Sever Boţan). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea unui volum de autor (Vase de sticlă – 363 p.) şi a studiului State of the Art and Prospective Research Directions on Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, în: Mobility, p. 101-115.

III. Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea studiului Umdeutungen von Kultbildern in den griechischen Kolonien des Schwarzmeergebietes (în colaborare cu F. Panait Bîrzescu), în: Mobility, p. 531-540.

IV. Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina Panait-Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea studiului Umdeutungen von Kultbildern in den griechischen Kolonien des Schwarzmeergebietes (în colaborare cu I. Bîrzescu), în: Mobility, p. 531-540.

V. Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile comerciale ale oraşelor vest-pontice în epocile elenistică și romană, reflectate în descoperirile monetare (Lucian Munteanu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea studiilor The Hoard with Coins of ‘Huşi-Vovrieşti’ Type Discovered in Huşi [în colaborare cu C. Chiriac), în: Mobility, p. 541-581; The Coins of the Eestern Pontic Greek Cities and the ’Barbarian’ Populations in the Hellenistic Period, în: Acta Musei Tutovensis (Bârlad 2016) 12.2, p. 27-39.

VI. George Bilavschi şi Diana Stah – prin asistenţa permanentă acordată directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja au fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din ţară şi străinătate în vederea aplicării unui proiect cu finanţare europeană (Horizon2020 Work Programme on the cultural heritage of maritime and coastal zones), care ar putea propulsa într-un registru superior inclusiv unele dintre direcţiile de cercetare asumate în cadrul proiectului actual. Totodată, ţinem să menţionăm şi cu acest prilej colaborarea foarte bună pe care am avut-o pe parcursul implementării proiectului cu personalul din administraţia Filialei din Iaşi a Academiei Române (ca instituţie ordonatoare de credite) şi cu responsabilul de contract din partea UEFISCDI (Daniela Mihai).

În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor (cu depăşirea clară a activităţilor asumate conform propunerii de proiect) – am reuşi să finalizăm cu succes obligaţiile de cercetare în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice în epocile elenistică şi romană. Volumele colective „Poleis”, „Außenbeziehungen”, „Interconnectivity” şi „Mobility”, menţionate mai sus, credem că sunt cea mai bună dovadă în acest sens. Totodată, prin organizarea manifestărilor ştiinţifice menţionate în raportul general (la care au participat peste 80 specialişti, din 16 ţări, ca reprezentanţi a 46 instituţii de cercetare), am reuşit să anunţăm convingător participarea noastră la dialogul internaţional referitor la poleis în perioada elenistică şi în epoca romană.

Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

                                                                                                Director proiect,

 

                                                                                               Dr. Victor Cojocaru

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 20:57
 
PDF Imprimare Email
Marţi, 04 Octombrie 2016 18:13

 

                                                 
                                            Raport ştiinţific sintetic
               privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054
                            în perioada octombrie 2011 – octombrie 2016
 
 
A. OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE COMUNE:

I. Activităţi intermediare cheie menite să contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului

I.1. Masă rotundă, organizată la Iaşi în perioada 27-29 noiembrie 2011, cu participarea tuturor membrilor echipei. Au fost prezentate 15 comunicări ştiinţifice şi o conferinţă, au fost discutate probleme de metodologie, conceptele utilizate, stadiul de cercetare a surselor şi a fost definitivată strategia de coordonare a activităţilor aferente obiectivelor propuse pentru toată perioada de implementare a proiectului. Programul mesei rotunde şi rezumatele comunicărilor pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreek cities.ro).

I.2. Simpozionul naţional „Poleis din Pont şi Propontida în epocile elenistică şi romană”, organizat la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2012, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Au fost prezentate 20 comunicări ştiinţifice. Scopul principal al acestei activităţi a constat în raportarea rezultatelor parțiale de cercetare a obiectivelor asumate în cadrul proiectului, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv (vezi, mai jos, V.1.). Prin organizarea reuniunii la sediul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București s-a urmărit creșterea vizibilității naționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară. Programul şi rezumatele comunicărilor prezentate, în limbile română şi engleză, pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

I.3. Simpozionul internaţional „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”, organizat la Constanţa în perioada 8-12 iulie 2013, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Au fost prezentate 45 comunicări ştiinţifice. Scopul principal al acestei activităţi a constat în raportarea rezultatelor de cercetare, obţinute până la jumătatea etapei 2013, la obiectivele asumate în cadrul proiectului, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv (vezi, mai jos, V.4.). Prin organizarea reuniunii la Constanţa (în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Waterloo Institute for Hellenistic Studies, Ontario/Canada şi Complexul cultural „Callatis”, Mangalia) s-a urmărit creșterea vizibilității naționale și internaționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară și străinătate. Precizăm că, în propunerea de proiect, unul dintre obiectivele majore asumate viza implicarea noastră într-un dialog internaţional legat de problematica polis-ului în epocile elenistică şi romană. Prin participarea la lucrările simpozionului de la Constanţa a nu mai puţin de 33 cercetători străini, din 16 ţări – între care mulţi specialişti de notorietate internaţională –, considerăm că am îndeplinit cu prisosinţă obiectivul care părea cel mai greu de realizat în momentul lansării propunerii noastre de proiect. Ne referim la configurarea unei reţele (network) importante, alcătuită din specialişti interesaţi de problematica antică a Mării Negre, pe care am putea-o implica ulterior şi în accesarea unor proiecte cu finanţare europeană. Programul şi rezumatele comunicărilor prezentate pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

I.4. Simpozionul internaţional “Mobility in Research on the Black Sea Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, ca activitate intermediară importantă (conform planului de realizare) menită să contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului, organizat la Iaşi în perioada 5-10 iulie, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Scopul acestei acţiuni a constat în raportarea rezultatelor de cercetare, obţinute până la jumătatea etapei 2015, a obiectivelor asumate, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv (vezi, mai jos, V.7.). Prin participarea la lucrările simpozionului a nu mai puţin de 45 cercetători, din ţară şi străinătate, între care mulţi specialişti de notorietate internaţională, considerăm că au putut fi îndeplinite cu prisosinţă obiectivele asumate la etapa 2015. Totodată, am folosit această oportunitate pentru dezvoltarea unei reţele (network) importante alcătuită din specialişti interesaţi de problematica antică a Mării Negre, de barbarizarea Romei şi de romanizare, reţea creată la etapele anterioare ale proiectului şi pe care am putea-o implica ulterior şi în accesarea unor proiecte cu finanţare europeană. Cu acest prilej a fost tipărită şi o broşură (55 exemplare x 60 pagini) cu programul manifestării şi cu rezumatele comunicărilor, care în format electronic poate fi consultată la adresa: http://www.ponticgreekcities.ro/media/files/Conference%20brochure %2C%20 Iasi%2 C%20July%205.

II. Deplasări externe (documentare şi diseminare)

Au fost efectuate 41 deplasări externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv a diseminării rezultatelor obţinute – în Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovenia, Turcia, Ucraina. Datele exacte privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on-line şi pot fi verificate (inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate) la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române, ca instituţie ordonatoare de credite. Privitor la activitate de diseminare cu prilejul deplasărilor externe, vezi, mai jos, şi punctul IV.

III. Deplasări interne (documentare şi diseminare)

Au fost efectuate 67 deplasări interne (la instituţii de profil din ţară şi pe şantiere arheologice) în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv a diseminării rezultatelor obţinute. Datele exacte privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on-line şi pot fi verificate (inclusiv rapoartele ştiinţifice) la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

IV. Comunicări la congrese/simpozioane internaţionale şi conferinţe în calitate de „invited speaker“ (diseminare)

Membrii echipei de cercetare au prezentat 76 de comunicări şi conferinţe, legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice (respectiv ca „invited speaker“ la instituţii prestigioase din străinătate):

IV.1 Sesiunea internaţională Pontica, 5-7 octombrie 2011, Constanţa/România (Victor COJOCARU: Antonia Tryphaena; Andrei OPAIŢ (în colaborare): Despre producţia ceramică la Callatis în epoca elenistică şi romană; Iulian BÎRZESCU: Despre începuturile «zonei sacre» de la Histria; Florina PANAIT-BIRZESCU: Iconografia lui Apollo Ietros în coloniile greceşti din Marea Neagră; Costel CHRIAC (în colaborare): Instrumentarul medical şi/sau de cosmetică din Moesia Inferior);

IV.2. Simpozionul internaţional „The Romans at the Black Sea during the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archaeological and Numismatic Sources”, 6-9 iunie 2012, Tulcea/România (Livia BUZOIANU: Éducation et culture à Tomis [în colaborare cu M. Bărbulescu]; Costel CHIRIAC: An Early Roman Imperial Intaglio at Ibida [Moesia]; Andrei OPAIŢ: Amphora as proxy of the Pontic and Mediterranean globalization [1st c. BC – 3rd c. AD]; Ligia RUSCU: Grants of Roman citizenship in the Western Pontic Greek cities under Augustus);

IV.3. Simpozionul internaţional „Mégarika. Nouvelles recherches sur les cités de la Mégaride et les fondations mégariennes du Pont-Euxin: Archéologie, Épigraphie, Histoire”, 8-12 iulie 2012, Mangalia/ România (Livia BUZOIANU: Les terres cuites d’Albești d’époque hellénistique. Les représentations de culte [în colaborare cu M. Bărbulescu]; V. COJOCARU: Un espace dorien pontique d’après les décrets de proxénie);

IV.4. Congresul „XIV Congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae”, 27-31 august 2012, Berlin/Germania (Victor COJOCARU: Die Ausführung von Standbildern oder Porträts von Hono­randen in Ehreninschriften aus dem pontischen Raum);

IV.5. Congresul „19th Congres of the International Association for the History of Glass”, 17-21 septembrie 2012, Piran/Slovenia (Costel CHIRIAC & Sever BOŢAN: Hellenistic and early Roman glass from the east Carpathian area [2nd century BC – 2nd century AD]);

IV.6. Simpozionul internaţional „Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World”, 20-23 septembrie 2012, Belgrad/Serbia (Ligia RUSCU: On the establishment of Roman rule on the Western shore of the Black Sea);

IV.7. Congresul „The 28th Congress of the RCRF”, 23-27 septembrie 2012, Catania/Italia (Andrei OPAIŢ: Defining more Roman amphorae in the Athenian Agora: too much history, too little typology; Andrei OPAIŢ: Imperial stamps on early Byzantine amphorae [în colaborare cu Ch. Diamanti]);

IV.8. Sesiunea internaţională Pontica, 10-11 octombrie 2012, Constanţa/România (Livia BUZOIANU: Trei fragmente inedite din ISM II, 44 [în colaborare cu M. Bărbulescu]; Costel CHIRIAC & Sever BOŢAN: Despre sticlăria elenistică şi romană timpurie de la est de Carpaţi (sec. II a.Chr – II p.Chr.); Victor COJOCARU: Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripțiile onorifice din arealul pontic; Lucian MUNTEANU: Noi cercetări arheologice de salvare la Niculițel [în colaborare cu G. Nuţu & D. Paraschiv]);

IV.9. Simpozionul internațional „Oltenia. Interferențe culturale”, 17-19 octombrie 2012, Craiova/ România (Livia BUZOIANU: Posibilități de datare în arheologie datorate ștampilelor amforice);

IV.10. Simpozionul internaţional „Banquets of Gods, Banquets of Men. Conviviality in the Ancient World”, 23-24 noiembrie 2012, Cluj/România (Victor COJOCARU: Ladung zu Opfer und Bankett als Auszeichnung der Fremde im pontischen Raum und der Pontikoi in der Fremde; Mădălina DANA: "Le banquet des sophistes": représentation funéraire, représentation sociale sur les stèles de Byzance aux époques hellénistique et romaine);

IV.11. Conferinţă la Facultatea de Istorie a Universităţii din Viena, 5 iunie 2013 (Victor COJOCARU, „invited speaker“): Die Proxenie im pontischen Raum;

IV.12. Simpozionul internaţional „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”, 8-12 iulie 2013, Constanţa/România (Alexandru AVRAM: La mer Noire et la Méditerranée: quelques aspects concernant la mobilité des personnes; Costel CHIRIAC & Lucian MUNTEANU: Trade Connections between Asia Minor and the West-Pontic Area (1st-4th Centuries AD): Some Sphragistic and Numismatic Considerations; Victor COJOCARU: Die Beziehungen der nord-pontischen Griechen zu den außer-pontischen Regionen und Dynastien, einschließlich der römischen Hegemonialmacht: Historiographische Übersicht; Florian MATEI-POPESCU: The Horothesia of Dionysopolis and the Integration of the Western Pontic Greek Cities in the Roman Empire; Livia BUZOIANU: L’espace ouest-pontique sous l’empereur Tibère à la lumière d’un décret inédit découvert en Dobroudja [în colaborare cu M. Bărbulescu]; Ligia RUSCU: Becoming Roman? Shifting Identities in the Western Pontic Greek Cities; Florina PANAIT-BÎRZESCU: Wandering Cult Images between the Black Sea and the Aegean Cities in Hellenistic and Roman Times: from Dionysos Kathegemon to Dionysos Karpophoros; Iulian BÎRZESCU: Hellenistic and Roman Terracotta Offerings in the Western Pontic Sanctuaries; Costel CHIRIAC & Sever BOȚAN: Roman Glass Vessels in the West Pontic Area (1st-3rd Centuries AD). General Remarks; Adrian ROBU: Cités et souverains dans la Propontide: les réseaux d’alliances des cités du Bosphore Thrace; Mădălina DANA: D'Héraclée à Trapézonte: cités pontiques ou micrasiatiques?);

IV.13. Congresul „The 12th International Congress of Thracology”, 10-14 septembrie 2013, Târgoviște/ Romania (Livia BUZOIANU: Repères chronologiques offerts par la céramique grecque importée);

IV.14. Congresul „Fifth International Congress on Black Sea Antiquity. The Danubian Lands between the Black Sea, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD)”, 17-21 septembrie 2013, Belgrad/Serbia (Ligia RUSCU: Religion and society on the western Black Sea shore; Mădălina DANA: Les médecins dans les provinces danubiennes; Victor COJOCARU: Antonia Tryphaina im östlichen dynastischen Netzwerk; Livia BUZOIANU: Stages in the presence of Greek imported products on Getic territory in Dobruja; Costel CHIRIAC: Roman lead seals and the connections between Scythia Minor and Asia Minor [3rd-5th centuries AD]);

IV.15. Congresul „The 3rd International Numismatic Congress”, 20-21 septembrie 2013, Braşov/ România (Lucian MUNTEANU & Costel CHIRIAC: Ancient and Byzantine Coins from the collection of the Natural History Museum from Iaşi [în coloborare cu B. Minea]);

IV.16. Sesiunea internaţională Pontica, 3-4 octombrie 2013, Constanţa/România (Livia BUZOIANU: Epigramă greacă inedită din Tomis [în colaborare cu M. Bărbulescu]; Costel CHIRIAC & Lucian MUNTEANU: Descoperiri sigilare romane la Ulmetum şi problematica lor [în colaborare cu C. Băjenaru]);

IV.17. Simpozionul internaţional „Honneurs civiques. La politique des honneurs dans les cités grecques de l’époque impériale”, Tours/Franţa, 15-17 mai 2014 (Victor COJOCARU: Les statues honorifiques dans la documentation épigraphique et iconographique de la mer Noire à l’époque impériale);

IV.18. Sesiunea internaţională Pontica 2014: 135 de ani de muzeografie dobrogeană, Constanţa/România, 1-3 octombrie (George BILAVSCHI: Medieval Rural Space and Agriculture: Research Currents and Task in Romania; Iulian BÎRZESCU: Un perirrhanterion din templul M din Zona sacră de la Histria; Livia BUZOIANU: Inscripţii inedite din Tomis şi împrejurimi aflate în colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Costel CHIRIAC: Un sigiliu inedit de kommerkiar din Develtos; Costel CHIRIAC: Vase antice de sticlă din Republica Moldova; Victor COJOCARU: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Câteva observaţii finale pe marginea unui proiect de cercetare; Lucian MUNTEANU: Consideraţii preliminare pe marginea lotului de monede de la Puieşti; Florina PANAIT BÎRZESCU: Sculpturi neterminate de la Histria. Producţii locale sau importuri nefinisate?);

IV.19. Simpozionul internaţional „4. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum Herrschaft in der Antike – Praktiken und Diskurse”, Bonn/Germania, 8-12 octombrie 2014 (Victor COJOCARU: Die Außenbeziehungen der pontischen griechischen Städten als Forschungsthema);

IV.20. Tabăra Internațională de Arheologie BSUDRA: Black Sea-Unity and Diversity in the Roman Antiquity, Slava Rusă, 10-20 iulie 2014 (Costel CHIRIAC & Lucian MUNTEANU: Civic and Provincial Roman Seals found in Dobruja. Trade Connections Between Asia Minor and the West Pontic Area in the 4th c. AD);

IV.21. Simpozionul internaţional „Contacts, migrations and climate change, in honour of prof. Dr. Jan Bouzek”, Praga/Cehia, 19-23 mai 2015 (Victor COJOCARU: Réflexions sur quelques traits particuliers du corps civique dans les villes grecques nord-pontiques [în colaborare cu M. Oller Guzmán]);

IV.22. Simpozionul internaţional “Mobility in Research on the Black Sea Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, Iaşi/România, 5-10 iulie 2015 (Victor COJOCARU: PN-II-ID-PCE-2011-3-0054: Ergebnisse und Perspektiven; Florina PANAIT BÎRZESCU & Iulian BÎRZESCU: Umdeutungen griechischer Kultbilder in den antiken Städten des Schwarzmeergebietes; Sever-Petru BOŢAN & Costel CHIRIAC: State of the Art and Prospective Research Directions on Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus; Livia BUZOIANU: Les relations économiques de Callatis à l’époque hellénistique basées sur les découvertes de timbres amphoriques; Ligia RUSCU: Greeks, Romans and Natives in Poleis of Thrace and Pontus; Florian MATEI-POPESCU: The Thracian strategiae in Scythia Minor; Lucian MUNTEANU: Numismatic and Sphragistic Research in the Western Pontic Area; Mădălina DANA: Écriture, échanges et contacts dans les sociétés grecques anciennes: la correspondance privée sur plomb et sur tesson, du VIe au IIIe s. av. J.-C.; Diana STAH: Social Sciences and Humanities in Horizon 2020; George BILAVSCHI, Victor COJOCARU & Diana STAH: Romanian Academy, Iaşi Branch. Institutional Perspectives on the Project ”In Search of the Pontic Community”);

IV.23. Simpozionul internaţional „Pontica 2015: Un secol de arheologie la Tomis. Instituţii şi personalităţii”, Constanţa/România, 6-7 octombrie (Victor COJOCARU: Emitenți şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, Lucian MUNTEANU: Cercetări arheologice în zona extra-murană a cetăţii Ibida [în colaborare cu Şt. Honcu], Lucian MUNTEANU: Moneda romană în hinterlandul provinciilor Dacia şi Moesia Inferior);

IV.24. Scientific School of Young Scientists „The Crimea in the system of political and economic connections with Black Sea and Mediterranean”, Simferopol & Anapa/Rusia, 9-14 noiembrie 2015 (Victor COJOCARU, „invited speaker“): Connections of the Crimea with Black Sea and Mediterranean according to the lapidary epigraphics);

IV.25. Conferinţă la Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, 28 ianuarie 2016 (Victor COJOCARU, „invited speaker“): External Relations of the Pontic Greek Cities in the Hellenistic and Roman Times;

IV.26. Simpozionul internaţional „Bifocal Perspectives on the Black Sea: Macro- and Microcosms”, Aarhus/Danemarca, 6-8 aprilie, 2016 (Victor COJOCARU: Understanding the Black Sea and its Environmental Contexts on the Basis of Proxeny Decrees; Alexandru AVRAM: Few Remarks on the Naukleroi of the Cities on the South Shore of the Black Sea during the Imperial Period; Ligia RUSCU: ‘Eunoian paraschein’. Goodwill, Benevolence and Harmony; Iulian BÎRZESCU: New Finds and Current Approaches to the Archaeology of the Black Sea Region in Antiquity, 2010-2015);

IV.27. Simpozionul internaţional „The Black Sea Region in the Context of the Roman Empire”, Atena/Grecia, 5-8 mai, 2016 (Alexandru AVRAM: Some New inscriptions of Callatis; Victor COJOCARU: The Bosporan Kingdom and Rome: The Polemonides on Bosporus Revisited).

V. Publicaţii (diseminare). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”. Pentru mai multe date legate de publicaţiile enumerate în continuare, vezi pagina web a proiectului http://www.ponticgreekcities.ro (butonul Publications). Vezi şi raportul detaliat, în limba germană, la

https://www.academia.edu/28500346/Mobility_in_Research_on_the_Black Sea_Region.pdf

V.1. Volumul colectiv Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale (în continuare: Poleis), editat de membrii echipei Florina Panait-Bârzescu, Iulian Bîrzescu, Florian Matei-Popescu şi Adrian Robu, ed. Humanitas, Bucureşti 2013, 463 p. (inclusiv 28 planşe). Lucrarea conţine lucrările simpozionului din 27-28 septembrie 2012, organizat în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054. Odată cu publicarea acestui volum colectiv a fost iniţiată o nouă colecţie – Pontica et Mediterranea (coordonator Victor Cojocaru) – menită să sprijine promovarea studiilor privind istoria antică, epigrafia, arheologia clasică, numismatica şi iconografia. Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://www.jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/20/25

V.2. Volumul de autor Victor Cojocaru: Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. I. Epigraphica, numismatica, onomastica & prosopographica (în continuare: BCOSPE I), ed. Mega, Cluj-Napoca 2014, 560 p. + 1 CD). Omologat ca instrument de lucru de numeroşi specialişti preocupaţi de Marea Neagră în antichitate. Vezi, de exemplu, G. Kantor, recenzie în Bryn Mawr Classical Review (http://bmcr. brynmawr.edu/2015/2015-04-41.html): “This publication will be an indispensable tool for anyone working on the Northern Black Sea and adjacent regions in antiquity, and every serious research library should get it and Cojocaru’s sub­sequent volumes. As a member of the SEG editorial team working on this region I shall be using it constantly”. Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/26671277/Bibliographia_classica_orae_septentrionalis_Ponti

Euxini BCOSPE_. Vol._I_Epigraphica_numismatica_onomastica_and_prosopographica

V.3. Volumul colectiv Die Außenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit (în continuare: Außenbeziehungen), editat de Victor Cojocaru şi Christof Schuler, ed. Franz Steiner, Stuttgart 2014, 312 p. (inclusiv 29 planşe şi 14 hărţi). Pe lângă specialişti din afara proiectului, lucrarea conţine contribuţii semnate de următorii membri ai echipei: Alexandru Avram, Livia Buzoianu, Victor Cojocaru, Mădălina Dana, Florian Matei-Popescu, Adrian Robu şi Ligia Ruscu. Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/16031160/Die_Au%C3%9Fenbeziehungen_der

griechischen St%C3%A4dte_der_n%C3%B6rdlichen_Schwarzmeerk%C3

%BCste_in_hellenistischer und_r%C3%B6mischer_Zeit_auf_Grundlage

der_epigraphischen_Quellen

V.4. Volumul colectiv Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods (în continuare: Interconnectivity), editat de Victor Cojocaru, Altay Coşkun şi Mădălina Dana, ed. Mega, Cluj-Napoca 2014, 708 p. (inclusiv 62 planşe). Lucrarea conţine lucrările simpozionului internaţional din 8-12 iulie 2013, organizat în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 şi reprezintă finalizarea cu succes a celor mai importante obiective asumate în cadrul proiectului (vezi, mai jos, punctul B). Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/26692635/Interconnectivity_in_the_Mediterranean

and_Pontic_World_during_the_Hellenistic_and_Roman_Periods

V.5. Volumul de autor Sever-Petru Boţan: Vase de sticlă în spațiul dintre Carpați și Prut (secolele II a. Chr. – II p. Chr.) / Glass Vessels between the Carpathian Mountains and the Pruth River (2nd Century BC – 2nd Century AD) (în continuare: Vase de sticlă), ed. Mega, Cluj-Napoca 2015, 363 p., legat de producţia şi comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic. Apariţia cărţii la o editură prestigioasă din România, acreditată CNCS, reprezintă finalizarea cu succes a încă unui obiectiv important asumat în cadrul proiectului (vezi, mai jos, punctul B IV). Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/16679571/Glass_Vessels_between_the

Carpathian_Mountains_and_the_Pruth_River

V.6. Volumul de autor Victor Cojocaru: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic / Die Proxenie im Schwarzmeerraum (în continuare: Instituţia proxeniei), ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 340 p. La baza lucrării se află un corpus exhaustiv al atestărilor relevante pentru evoluţia instituţiei proxeniei în spaţiul pontic. Textele în greacă sunt însoţite de traduceri în limba română, catalogul fiind precedat de unele observaţii introductive şi urmat de comentarii detaliate. Coroborarea datelor statistice cu analiza cuprinzătoare a documentelor contribuie la o mai bună înțelegere a istoriei antice a Mării Negre, a instituţiei proxeniei în general și a relațiilor externe ale cetăţilor grecești de-a lungul antichităţii. Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/26671150/Die_Proxenie_im_Schwarzmeerraum

V.7. Volumul colectiv Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Symposium, Iași, July 5-10, 2015 (în continuare: Mobility), editat de Victor Cojocaru şi Alexander Rubel, în colaborare cu Diana Stah şi Thibaut Castelli, ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 582 p. (inclusiv 72 planşe). Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/28500346/Mobility_in_Research_on_the

Black_Sea_Region.pdf

În afară de cele trei volume de autor şi patru volume colective – însumând un total de 3329 pagini (privitor la contribuţia membrilor echipei, vezi mai jos punctul B) –, rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 au fost valorificate prin publicarea sau acceptarea pentru tipar, în reviste BDI (inclusiv ISI, SCOPUS şi ERIH), a 28 studii şi articole, respectiv a 13 recenzii critice de ample dimensiuni. Lista completă a acestora poate fi consultată pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul „Publications”).

VI. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului: www. ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect, despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele de căutare Books-New Books, Scientific Reports 2011-2016, Publications şi Useful Weblinks, fiecărei dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză. Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities vezi articolele Symposium 2012/Simpozion 2012, Symposium 2013 – Timetable şi Summaries; Symposium 2015 – Timetable şi Summaries; la meniul News vezi articolele Symposium 2015, respectiv Poleis, Außenbeziehungen, BCOSPE I, Interconnectivity, Glass Vessels, Mobility: Covers and Contents. Indexarea adresei site-ului pe pagini web de specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro, arheo.ro, antichitate.myforum.ro, roman.yapoga.com, sistem.acadiasi. ro, uaic.ro, www.vebidoo.de, www.yasni.fr, en.cyclopaedia.net, spartokos.wordpress.com, www.bulentozturk. sakarya. edu.tr etc.; reactualizarea continuă a fiecărui meniu şi sub-meniu; accesarea paginii web de 1053 de vizitatori, fiind înregistrate peste 63200 de vizualizări. Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi.

 

B. OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE INDIVIDUALE (Descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, rapoartele de etapă, ca şi rezumatele comunicărilor prezentate cu prilejul simpozioanelor organizate în cadrul proiectului şi menţionate la punctul A I. Privitor la rezultatele cercetărilor diseminate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice internaţionale, vezi, mai sus, punctul A IV):

I. Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea, comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor Cojocaru, Alexandru Avram, Ligia Ruscu, Mădălina Dana, Adrian Robu, Livia Buzoianu). Obiectivul a fost finalizat prin publicarea a două volume de autor (BCOSPE I şi Instituţia proxeniei – 900 p. în total) şi 37 studii, însumând 751 p., după cum urmează: Alexandru AVRAM, Die ‚Freihet‘ von Tomis in der Kaiserzeit, în: Außenbeziehungen, p. 161-172; La mer Noire et la Méditerranée: quelques aspects concernant la mobilité des personnes, în: Interconnectivity, p. 99-132; Livia BUZOIANU, Teritoriul Tomisului în epoca romană timpurie în lumina documentelor epigrafice. I, în: Poleis, p. 173-201; Éducation, culture et religion à la lumière de deux inscriptions inédites de Tomis et de son territoire, în: Außenbeziehungen, p. 141-160; Posibilităţi de interpretare a informaţiilor datorate epigrafiei ceramice. Studiu de caz: Tomis, în Iliescu, V.  [et al.] (ed.): Grecia. Roma. Barbaricum. In memoriam Vasile Lica, Galați 2014, p. 199-211; L’espace ouest-pontique sous l’empereur Tibère à la lumière d’un décret inédit découvert en Dobroudja, în: Interconnectivity, p. 415-434; Divinités attestées dans l’épigraphie du territoire tomitain (Ier-IIIe siècles après J.-C.), în Panaite, A. [et al.] (ed.): Moesica et Christiana: Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, Brăila 2016, p. 33-46; Les relations économiques de Callatis à l’époque hellénistique basées sur les découvertes de timbres amphoriques, în: Mobility, p. 247-272; Victor COJOCARU: Relaţiile interpontice ale oraşelor greceşti de la nordul Mării Negre şi contactele acestora cu barbarii din hinterland pe baza izvoarelor epigrafice, în: Poleis, p. 87-142; Die Außenbeziehungen der griechischen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste in hellenistischer und römischer Zeit auf Grundlage der epigraphischen Quellen, în: Außenbeziehungen, p. 45-86; Die Beziehungen der nordpontischen Griechen zu den außerpontischen Regionen und Dynastien, einschließlich der römischen Hegemonialmacht: Historiogra­phische Übersicht, în: Interconnectivity, p. 73-96; Die Ausführung von Standbildern oder Porträts von Honoranden in Ehreninschriften aus dem pontischen Raum, în: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27.-31. Augusti MMXII. Akten, Berlin – Boston 2014, p. 691-693; Antonia Tryphaina im östlichen dynastischen Netzwerk, în Tsetskhladze, G. R. [et al.] (ed.): The Danubian Lands Between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade – 17-21 September 2013), Oxford 2015, p. 167-172; Un espace dorien pontique d’apres les décrets de proxénie, în Robu, A. – Bîrzescu, I. (ed.): Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire, Paris 2016, p. 165-189; Das Forschungsprojekt „External Relations of the Pontic Greek Cities in Hellenistic and Roman Times” (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054). Ergebnisse und Perspektiven, în: Mobility, p. 21-40; Relaţiile externe ale oraşelor greceşti nord-pontice în epoca elenistică şi romană pe baza izvoarelor epigrafice, în: Cercetări Istorice (Iaşi) 27-29 (2011), p. 67-113; De la relaţiile externe ale oraşelor pontice la relaţiile externe ale apoikiilor nord-ponice, în: Pontica (Constanţa) 45 (2013), p. 65-76; Antonia Tryphaina, în: Pontica 45 (2013), p. 119-134; Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripțiile onorifice din arealul pontic. Observaţii preliminare, în: Pontica 46 (2014), p. 323-341; Ladung zu Opfer und Bankett als Auszeichnung der Fremde im pontischen Raum und der Pontikoi in der Fremde, în: Studia UBB, Historia (Cluj-Napoca) 59.1 (2014), p. 334-344; Once more about Antonia Tryphaina, în: Journal of Ancient History and Archaeology (Cluj-Napoca) 1.2 (2014), p. 3-8; Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. I. Epigraphica, numismatica, onomastica & prosopographica als erster Schritt eines Forschungsprojekts, în: Classica et Christiana (Iaşi) 9.1 (2014), p. 43-55; Evoluţia formularului decretelor de proxenie în spaţiul pontic, în: Pontica 47 (2015), p. 403-416; Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Istoricul cercetării, în: Arheologia Moldovei (Iaşi) 38 (2015), p. 7-24; Emitenți şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, în: Pontica 48/9 (2016), p. 381-413; Mădălina DANA: Ἔχω δὲ πατρίδας νῦν δύω (CIRB 134): relaţii şi reţele între cetăţile greceşti din sudul Mării Negre şi vecinii lor pontici, în: Poleis, p. 45-86; Étudiants et enseignants du Pont-Euxin à l’étranger, în: Außenbeziehungen, p. 121-140; D’Héraclée à Trapézonte: cités pontiques ou micrasiatiques?, în: Interconnectivity, p. 133-153; „Le banquet des sophistes”: représentation funéraire, représentation sociale sur les stèles de Byzance aux époques hellénistique et romaine, în: Studia UBB, Historia (Cluj-Napoca) 59.1 (2014), 345-371; Adrian ROBU Sanctuare şi relaţii între cetăţi în lumea elenistică: exemplul cetăţilor Calchedon şi Byzantion, în: Poleis, p. 143-157; Les relations de Byzance avec les cités du Pont Gauche à l’époque hellénistique: la guerre pour l’emporion de Tomis, în: Außenbeziehungen, p. 19-36; Byzance et Chalcédoine à l’époque hellénistique: entre alliances et rivalités, în: Interconnectivity, p. 187-206; Ligia RUSCU: Relaţiile apoikiilor vest-pontice cu vecinii lor greci şi barbari în epocile elenistică şi romană, în: Poleis, p. 11-44; Die Beziehungen privaten und offiziellen Charakters zwischen Einzelpersonen und Staaten in Bezug auf die westpontischen Griechenstädte in hellenistischer und römischer Zeit, în: Außenbeziehungen, p. 87-120; Becoming Roman? Shifting Identities in the Western Pontic Greek Cities, în: Interconnectivity, p. 473-488; On the praefectura orae maritimae on the Western Coast of the Black Sea, în: Janković, M. A. [et al.] (ed.): The Edges of the Roman World, Cambridge 2014, p. 159-171; Religion and society on the western Pontic shore, in Tsetskhladze, G. R. [et al.] (ed.): The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade – 17-21 September 2013), Oxford 2015, p. 195-202; Griechen, Römer und Einheimische in Poleis von Thrakien und Pontus, în: Mobility, p. 301-321.

II. Identificarea unui posibil model de integrare a coastei de Vest a Pontului Euxin în cadrul Imperiului Roman (Florian Matei-Popescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea a trei studii, însumând 69 p.: Statutul juridic şi teritoriul Histriei în epoca romană, în: Poleis, p. 203-233; The Western Pontic Greek Cities and the Roman Army, în: Außenbeziehungen, p. 173-208; The Horothesia of Dionysopolis and the Integration of the Western Pontic Greek Cities in the Roman Empire, în: Interconnectivity, p. 457-471.

III. Întocmirea unui studiu amplu privitor la ambalajul ceramic folosit pentru importul şi exportul unor produse: ulei de măsline, vin, produse de peşte (Andrei Opaiţ). A fost finalizată cercetarea asumată prin publicarea studiului: Producţia şi consumul de vin în ţinuturile dintre Carpaţi şi Marea Neagră (secolele II a. Chr. III p. Chr.): Unele consideraţii, în: SCIVA 64.1-2 (2013), p. 21-66. Totodată, menţionăm că Andrei Opaiţ a încetat colaborarea la proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 începând cu data de 1 mai 2013.

IV. Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel Chiriac & Sever Boţan). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea unui volum de autor (Vase de sticlă – 363 p.) şi a trei studii, însumând 94 p.: Sticlăria elenistică şi romană din Pontul Euxin între producţie şi import, în: Poleis, p. 278-318 & 439-451; Roman Glass Vessels in the West Pontic Area (1st–3rd Centuries CE). General Remarks, în: Interconnectivity, p. 525-553; State of the Art and Prospective Research Directions on Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, în: Mobility, p. 101-115.

V. Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea a trei studii, însumând 36 p.: Teracote şi vase plastice cu reprezentări zoomorfe din sanctuarele cetăţilor greceşti din Marea Neagră, în: Poleis, p. 414-427 & 462-463; Some Remarks on Hellenistic Terracotta Offerings in the Western Pontic Sanctuaries, în: Interconnectivity, p. 269-280; Umdeutungen von Kultbildern in den griechischen Kolonien des Schwarzmeergebietes (în colaborare cu F. Panait Bîrzescu), în: Mobility, p. 531-540.

VI. Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina Panait-Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea a trei studii, însumând 54 p.: Modele iconografice comune din cetăţile pontice în epocile elenistică şi romană, în: Poleis, p. 393-413 & 457-461; Wandering Cult Images between the Aegean and the Black Sea Cities in Hellenistic and Roman Times: from Dionysos Kathegemon to Dionysos Karpophoros, în: Interconnectivity, p. 393-413; Umdeutungen von Kultbildern in den griechischen Kolonien des Schwarzmeergebietes (în colaborare cu I. Bîrzescu), în: Mobility, p. 531-540.

VII. Întocmirea unui studiu amplu privitor la circulaţia mărfurilor în vestul bazinului pontic, reflectată în descoperirile de sigilii „de tip comercial” în arealul oraşelor greceşti în epoca romană (secolele I-III p. Chr.), relevant pentru legăturile cu lumea micro-asiatică (Costel Chiriac şi Lucian Munteanu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea a două studii, însumând 41 p.: Trade Connections between Asia Minor and the West Pontic Area in the 4th Century CE. Some Sphragistic Considerations, în: Interconnectivity, p. 299-330; Sigilii dobrogene inedite. III, în: Arheologia Moldovei 38 (2015), p. 147-156.

VIII. Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile comerciale ale oraşelor vest-pontice în epocile elenistică și romană, reflectate în descoperirile monetare (Lucian Munteanu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea a trei studii, însumând 86 p.: Legăturile oraşelor greceşti vest-pontice cu populaţiile „barbare” în epoca elenistică. Evidenţa numismatică, în: Poleis, p. 358-392; The Hoard with Coins of ‘Huşi-Vovrieşti’ Type Discovered in Huşi [în colaborare cu C. Chiriac), în: Mobility, p. 541-581; The Coins of the Eestern Pontic Greek Cities and the ’Barbarian’ Populations in the Hellenistic Period, în: Acta Musei Tutovensis (Bârlad 2016) 12.2, p. 27-39.

IX. George Bilavschi şi Diana Stah – prin asistenţa permanentă acordată directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja au fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din ţară şi străinătate în vederea aplicării unui proiect cu finanţare europeană (Horizon2020 Work Programme on the cultural heritage of maritime and coastal zones), care ar putea propulsa într-un registru superior inclusiv unele dintre direcţiile de cercetare asumate în cadrul proiectului actual. Totodată, ţinem să menţionăm şi cu acest prilej colaborarea foarte bună pe care am avut-o pe parcursul implementării proiectului cu personalul din administraţia Filialei din Iaşi a Academiei Române (ca instituţie ordonatoare de credite) şi cu responsabilul de contract din partea UEFISCDI (Daniela Mihai).

În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor (cu depăşirea clară a activităţilor asumate conform propunerii de proiect) – am reuşi să finalizăm cu succes obligaţiile de cercetare în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice în epocile elenistică şi romană. Volumele colective „Poleis”, „Außenbeziehungen”, „Interconnectivity” şi „Mobility”, menţionate mai sus, credem că sunt cea mai bună dovadă în acest sens. Totodată, prin organizarea manifestărilor ştiinţifice menţionate la punctul A.I (la care au participat peste 80 specialişti, din 16 ţări, ca reprezentanţi a 46 instituţii de cercetare), am reuşit să anunţăm convin­gător participarea noastră la dialogul internaţional referitor la poleis în perioada elenistică şi în epoca romană.

Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

 

                                                                                         Director de proiect

 

                                                                                         Dr. Victor Cojocaru

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 19:25
 
PDF Imprimare
Marţi, 27 Septembrie 2016 00:00

 

 

            VICTOR COJOCARU, Instituţia proxeniei în spaţiul pontic /

                             Die Proxenie im Schwarzmeerraum,

                         Publishing House Mega: Cluj-Napoca, 2016, 340 p.

                                        (Pontica et Mediterranea V)

 

                                     PONTICA ET MEDITERRANEA Vol. V

                            Editorial Board: Victor Cojocaru (editor-in-chief)

               Livia Buzoianu, Altay Coşkun, Mădălina Dana, Lavinia Grumeza,

                        Marta Oller Guzmán, Adrian Robu, and Ligia Ruscu

 

For Contents please access the link below: http://www.ponticgreekcities.ro/media/files/P%26M%20V%2C%20Inhalt.pdf

Ultima actualizare în Marţi, 27 Septembrie 2016 06:16
 
Imprimare Email
Marţi, 27 Septembrie 2016 00:00

 

 

Cojocaru, Victor – Rubel, Alexander (eds.), in collaboration with D. Stah and T. Castelli 2016: Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Sym­posium, Iași, July 5-10, 2015, Publishing House Mega: Cluj-Napoca, 560 p. (Pontica et Mediter­ranea VI) [= Mobility]

 

For Contents please access the link:

http://www.ponticgreekcities.ro/media/files/Mobility_in_Research_on_the

Black_Sea_Re.pdf

 

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 21:11
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 13 Ianuarie 2016 11:14
                                                    
 
                                                       
                                                       Raport ştiinţific
                    privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054
                                 în perioada ianuarie – decembrie 2015
 
A. Obiective ştiinţifice comune:
1. Editarea volumului de autor Sever-Petru Boţan, Vase de sticlă în spațiul
dintre Carpați și Prut (secolele II a. Chr. – II p. Chr.), Editura Mega: Cluj-Napoca,
2015, 363 p. În ceea ce priveşte relevanţa cărţii prin raportare la obiectivele
proiectului, vezi mai jos punctul A.6 (publicaţii). Aici menţionăm doar că la
această activitate editorială, desfăşurată pe parcursul a şase luni (ianuarie –
iunie), pe lângă Victor Cojocaru, ca director de proiect şi coordonator al
colecţiei „Pontica et Mediterranea”, şi-au mai adus contribuţia următorii
membri ai echipei proiectului: Costel Chiriac, Florian Matei-Popescu,
Mădălina Dana.
 
2. Simpozionul internaţional “Mobility in Research on the Black Sea Region
(PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, ca
activitate intermediară cheie (conform planului de realizare) menită să
contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului, organizat în perioada
5-10 iulie, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din
afara proiectului. Scopul acestei acţiuni a constat în raportarea rezultatelor
de cercetare, obţinute până în acest moment, a obiectivelor asumate, cu
publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv.
Prin participarea la lucrările simpozionului a nu mai puţin de 45 cercetători,
din ţară şi străinătate, între care mulţi specialişti de mare notorietate
internaţională, considerăm că au putut fi îndeplinite cu prisosinţă obiectivele
asumate la etapa 2015. Totodată, am folosit această oportunitate pentru
dezvoltarea unei reţele (network) importante alcătuită din specialişti interesaţi
de problematica antică a Mării Negre, de barbarizarea Romei şi de romanizare,
reţea creată la etapele anterioare ale proiectului şi pe care am putea-o implica
ulterior şi în accesarea unor proiecte cu finanţare europeană. Privitor la
contribuţia concretă a membrilor echipei proiectului la lucrările simpozionului
vom reveni la punctele subsecvente ale raportului de faţă. Aici enumerăm doar
referenţii din afara proiectului, cu afilierea lor instituţională, pentru a oferi o
idee asupra reţelei menţionate mai sus: prof. dr. Altay Coşkun (University of
Waterloo ON/Canada); dr. Alexander Rubel (Institute of Archaeology,
Iaşi/România); conf. dr. Alexey V. Belousov (Lomonosov Moscow State
University/Rusia); drd. Thibaut Castelli (Université Paris Ouest Nanterre
La Défense/Franţa); prof. dr. Johannes Nollé (DAI Munich/Germania); prof. dr.
Mustafa H. Sayar (University of Istanbul/Turcia); conf. dr. Marta Oller Guzmán
(Universitat Autònoma de Barcelona/Spania); dr. Igor Makarov (Centre for
Comparative Studies on Ancient Civilizations, Russian Academy of Sciences,
Moscow/Rusia); prof. dr. Michael A. Speidel (Universities of Zürich and
Bern/Elveţia); prof. dr. Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba (Alexandru Ioan Cuza University,
Iaşi/România); dr. Lavinia Grumeza (Institute of Archaeology and History of Art of
Cluj/România); dr. Vitalie Bârcă (Institute of Archaeology and History of Art of
Cluj/România); prof. dr. Askold Ivantchik (Institute of World History, Russian
Academy of Sciences, Moscow/Rusia & Institute Ausonius, CNRS, Bordeaux/
Franţa); dr. Maria Alexandrescu-Vianu (Vasile Pârvan Institute of Archaeology,
Bucharest); conf. dr. Alexander Baumgarten (Babeş-Bolyai University of Cluj/
România); dr. Anna Ginestí Rosell (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt/
Germania); dr. Johanna Leithoff (Universität Erfurt/Germania); prof. dr. Tassilo
Schmitt (Universität Bremen/Germania); conf. dr. Claire Barat (University of
Valenciennes and Hainaut-Cambresis/Franţa); prof. dr. Octavian Bounegru
(Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi/România); conf. dr. Dan Ruscu (Babeş-
Bolyai University of Cluj); dr. Sergei Bocharov (Kazan Federal University/Rusia);
dr. Constantin Chera, dr. Gabriel Custurea, dr. Irina Nastasi, dr. Gabriel Talmaţchi
(Museum of National History and Archaeology Constanţa); prof. dr. Yegan Kahya-
Sayar (TU Istanbul). Cu acest prilej a fost tipărită şi o broşură (55 exemplare x 60
pagini) cu programul manifestării şi cu rezumatele comunicărilor, care în format
Atragem atenţia că desfăşurarea reuşită a simpozionului a presupus inclusiv o
corespondenţă intensă pe parcursul întregii etape 2014 şi în prima jumătate a
etapei 2015 cu specialişti menţionaţi mai sus şi cu mulţi alţii care, din varii
motive, nu am mai putut onora invitaţia. Totodată, discuţiile desfăşurate pe
parcursul etapei 2014 a permis coagularea unei colaborări cu membrii echipei
unui alt proiect Idei menită să crească impactul scontat în plan naţional şi
internaţional al reuniunii ştiinţifice amintite. Este vorba despre proiectul
PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 - The „Other” in Action. The Barbarization of Rome
and the Romanization of the World (http://arheo.ro/romanization), iar discuţiile
purtate între membrii echipei celor două proiecte au permis definitivarea titlului
simpozionului prevăzut la etapa 2015 – “Mobility in Research on the Black Sea
Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”.
La organizarea acestei activităţi, pe lângă Victor Cojocaru ca director de proiect,
şi-au adus contribuţia următorii membri ai echipei: Mădălina Dana, Costel
Chiriac, George Bilavschi, Diana Stah, Sever-Petru Boţan, Lucian Munteanu,
Margareta Munteanu.
 
3. Deplasări interne şi externe (documentare şi diseminare). Au fost efectuate
19 deplasări interne şi externe în scopul documentării pentru obiectivele
asumate în cadrul proiectului, respectiv în scopul diseminării rezultatelor
obţinute – la Constanţa, în perioada 16 martie – 7 aprilie (George BILAVSCHI,
Sever-Petru BOŢAN, Victor COJOCARU, Lucian MUNTEANU), la Cluj-Napoca,
în perioada 15-17 aprilie (Victor COJOCARU), la Cluj-Napoca, în perioada 15-21
aprilie (Sever-Petru BOŢAN), la Cluj-Napoca, în perioada 23 aprilie – 12 mai
(George BILAVSCHI, Sever-Petru BOŢAN, Lucian MUNTEANU), la München/
Germania, în perioada 20 aprilie – 5 mai (Victor COJOCARU), la Praga/Cehia,
în perioada 18-23 mai (Victor COJOCARU), la Constanţa şi Ibida, în perioada
20 iulie – 18 august (George BILAVSCHI, Sever-Petru BOŢAN, Victor
COJOCARU, Lucian MUNTEANU), la Bucureşti, în perioada 9-10, respectiv
17-18 septembrie (Victor COJOCARU), la Constanţa, în perioada 5-8 octombrie
(Victor COJOCARU), la Simferopol şi Anapa/Rusia, în perioada 7-17 noiembrie
(Victor COJOCARU). Alte 16 deplasări au fost asumate de membri ai echipei şi
de participanţi din afara proiectului cu prilejul participării la simpozionul
internaţional menţionat mai sus, vezi punctul A.2. Datele exacte, inclusiv
rapoartele ştiinţifice şi de activitate, privind deplasările menţionate se regăsesc
în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi
consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române
ca instituţie ordonatoare de credite.
 
4. Comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale (diseminare). Au fost
prezentate 15 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele
sumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice
internaţionale: Simpozionul internaţional „Contacts, migrations and climate
change, in honour of prof. Dr. Jan Bouzek”, Praga/Cehia, 19-23 mai (Victor
COJOCARU: Réflexions sur quelques traits particuliers du corps civique dans
les villes grecques nord-pontiques); Simpozionul internaţional “Mobility in
Research on the Black Sea Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and
PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, Iaşi/România, 5-10 iulie
(Victor COJOCARU: PN-II-ID-PCE-2011-3-0054: Ergebnisse und Perspektiven,
Florina PANAIT BÎRZESCU & Iulian BÎRZESCU: Umdeutungen griechischer
Kultbilder in den antiken Städten des Schwarzmeergebietes, Sever-Petru
BOŢAN & Costel CHIRIAC: State of the Art and Prospective Research
Directions on Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, Livia
BUZOIANU: Les relations économiques de Callatis à l’époque hellénistique
basées sur les découvertes de timbres amphoriques, Ligia RUSCU: Greeks,
Romans and Natives in Poleis of Thrace and Pontus, Florian MATEI-POPESCU:
The Thracian strategiae in Scythia Minor, Lucian MUNTEANU: Numismatic and
Sphragistic Research in the Western Pontic Area, Mădălina DANA: Écriture,
échanges et contacts dans les sociétés grecques anciennes:la correspondance
privée sur plomb et sur tesson, du VIe au IIIe s. av. J.-C., Diana STAH: Social
Sciences and Humanities in Horizon 2020, George BILAVSCHI, Victor
COJOCARU & Diana STAH: Romanian Academy, Iaşi Branch. Institutional
Perspectives on the Project ”In Search of the Pontic Community”); Simpozionul
internaţional „Pontica 2015: Un secol de arheologie la Tomis. Instituţii şi
personalităţii”, Constanţa/România, 6-7 octombrie (Victor COJOCARU: Emitenți
şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, Lucian MUNTEANU:
Cercetări arheologice în zona extra-murană a cetăţii Ibida [în colaborare cu
tefan Honcu], Lucian MUNTEANU: Moneda romană în hinterlandul provinciilor
Dacia şi Moesia Inferior); Scientific School of Young Scientists „The Crimea in
the system of political and economic connections with Black Sea and
Mediterranean”, Simferopol & Anapa/Rusia, 9-14 noiembrie (Victor COJOCARU:
Connections of the Crimea with Black Sea and Mediterranean according to the
lapidary epigraphics).
 
5. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale sau la instituţii de cercetare şi
învăţământ superior din ţară (diseminare). Au fost prezentate cinci comunicări,
de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului
la: Institutul de Arheologie din Iaşi, 25 martie (Victor COJOCARU: Consideraţii
asupra unor trăsături particulare ale corpului civic în cetăţile nord-pontice. I.
Phylai; George BILAVSCHI: Prezentarea volumului Interconnectivity in the
Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods);
Simpozionul naţional „Cercetări arheologice desfăşurate de Institutul de
Arheologie din Iaşi. Campania 2015”, 9 octombrie (Sever-Petru BOŢAN:
Un fragment de pahar Nuppengläsern de la Ibida. Consideraţii cu privire la
reprezentativitatea acestui tip de material la Dunărea de Jos; Lucian
MUNTEANU: Descoperiri monetare din Târgul Romanului (punctul „La
Bibliotecă”) [în colaborare cu George Dan Hânceanu]); Simpozionul
naţional „Zilele Universităţii «Al. I. Cuza»”, 23 octombrie (Victor COJOCARU:
Proxenoi în spaţiul pontic. Statut şi natura serviciilor oferite).
 
6. Publicaţii (diseminare). A fost publicat un volum de autor (Sever-Petru
BOŢAN, Vase de sticlă în spațiul dintre Carpați și Prut (secolele II a. Chr. –
II p. Chr.), Editura Mega: Cluj-Napoca, 2015, 363 p.), legat de producţia şi
comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic. Apariţia cărţii la o editură
prestigioasă din România, acreditată CNCS, reprezintă finalizarea cu
succes a încă unui obiectiv important asumat în cadrul proiectului (vezi,
mai jos, punctul B). Odată cu publicarea acestui volum [= P&M IV] a fost
continuată noua colecţie – Pontica et Mediterranea (iniţiată în 2013 odată
cu apariția volumului Poleis [= P&M I] şi continuată în 2014 prin volumele
BCOSPE I [= P&M II] şi Interconnectivity [P&M III]) – menită să sprijine atât
promovarea studiilor privind istoria antică, epigrafia, arheologia clasică,
numismatica şi iconografia în plan naţional, cât şi o mai bună vizibilitate a
rezultatelor obţinute de cercetătorii români în plan internaţional. În afară
de două volume de autor şi trei volume colective – însumând un total de
2407 pagini –, rezultatele cercetărilor desfășurate până în acest moment în
cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea sau acceptarea
pentru tipar a 51 studii şi articole (dintre care opt apărute şi două acceptate
pentru tipar în 2015), respectiv a opt recenzii critice de ample dimensiuni
(dintre care trei apărute în 2015). Informaţiile exacte în acest sens pot fi
consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul
„Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare
menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare
după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian
National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project
number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”. Privitor la editarea şi tipărirea unei
broşuri cu programul simpozionului internaţional şi rezumatele
comunicărilor, vezi mai sus, punctul A.2.
 
7. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web
a proiectului (adresa: www.ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată
în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect,
despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la
activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi
accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo,
Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive
etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele
de căutare Books-New Books, Publications şi Useful Weblinks, fiecărei
dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză.
Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere
noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities
vezi articolele Symposium 2012/Simpozion 2012, Symposium 2013 –
Timetable şi Summaries; Symposium 2015 – Timetable şi Summaries;
la meniul News vezi articolele Symposium 2015, respectiv Poleis,
Außenbeziehungen BCOSPE I, Interconnectivity: Covers and Contents).
Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi.
Butonului de căutare Activities i-au fost adăugate subdomeniile Rapoarte
de activitate 2011-2016; extinderea accesului pe site de pe alte cel puţin 10
motoare de căutare precum AltaVista, Infoseek, Coozilla, Dogpile, Lycos,
Metager, Mamma etc.; indexarea adresei site-ului pe pagini web de
specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro,
update continuu a fiecărui meniu şi sub-meniu; accesarea paginii web
de către cel puţin 823 de vizitatori, fiind înregistrate peste 51500 de
vizualizări.
 
B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au
fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect.
Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina
web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, date despre cele
cinci volume publicate şi programul simpozionului internaţional menţionat
la punctul A.2., la care au fost prezentate rezultatele obţinute şi
perspectivele cercetării).
• Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti
pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea,
comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor COJOCARU,
Livia BUZOIANU, Mădălina DANA, Adrian ROBU, Ligia RUSCU). A fost
continuată diseminarea rezultatelor cercetării privind relaţiile intra- şi
extrapontice, sub forma a opt comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice
internaţionale, două comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale, patru
studii publicate, însumând 76 p., şi a unui studiu predat pentru tipar (vezi
article&id=28&Itemid=67&lang=ro). Pentru etapa 2016 este prevăzută
publicarea unui volum de autor (V. Cojocaru), precum şi a patru comunicări
prezentate cu prilejul simpozionului internaţional menţionat la punctul A.2.
• Identificarea unui posibil model de integrare a coastei de Vest a Pontului
Euxin în cadrul Imperiului Roman (Florian MATEI-POPESCU). A fost
ontinuată diseminarea rezultatelor cercetării prin prezentarea comunicării
The Thracian strategiae in Scythia Minor, care urmează să fie publicată în
2016.
• Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase
de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel CHIRIAC &
Sever BOŢAN). A fost continuată diseminarea rezultatelor cercetării prin
publicarea unui volum de autor (vezi punctul A.6.) şi prezentarea
comunicării State of the Art and Prospective Research Directions on
Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, care urmează să
fie publicată în 2016.
• Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor
în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei
între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian BÎRZESCU).
Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea
egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina PANAIT BÎRZESCU). A fost
ontinuată diseminarea rezultatelor cercetării prin prezentarea comunicării
Umdeutungen griechischer Kultbilder in den antiken Städten des
Schwarzmeergebietes, care urmează să fie publicată în 2016.
 • Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile comerciale ale oraşelor
vest-pontice în epocile elenistică și romană, reflectate în descoperirile
monetare (Lucian Munteanu). Întocmirea unui studiu amplu privitor la
circulaţia mărfurilor în vestul bazinului pontic, reflectată în descoperirile
de sigilii „de tip comercial” în arealul oraşelor greceşti în epoca romană
(secolele I-III d. Hr.), relevant pentru legăturile cu lumea micro-asiatică
(Costel CHIRIAC & Lucian MUNTEANU). A fost continuată diseminarea
rezultatelor cercetării prin prezentarea comunicării Numismatic and
Sphragistic Research in the Western Pontic Area, care urmează să fie
publicată în 2016.
 • George Bilavschi şi Diana Stah – prin asistenţa permanentă acordată
directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la
buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a
continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru
mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a
continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice
ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica
Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt
şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja
u fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din
ţară şi străinătate în vederea aplicării cu un proiect H2020,
CULT-COOP-07-2017 call: Cultural heritage of European coastal and
maritime regions. Menţionăm că o asemenea colaborare ar permite
continuarea, la un nivel superior, a unor aspecte de cercetare abordate
pe parcursul desfăşurării proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054.
 
În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor
propuse pentru etapa 2015 (corelate obiectivelor şi activităţilor realizate
la etapele 2011, 2012, 2013 şi 2014) – am reuşi să continuăm cu succes
diseminarea rezultatelor privind cercetarea, într-o manieră mai complexă
şi mai convingătoare ca până acum, a contactelor externe întreţinute de
comunităţile urbane pontice. Totodată, prin organizarea simpozionului
internaţional „Mobility in Research on the Black Sea Region
(PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”,
redem că am reuşit să sporim vizibilitatea în plan internaţional a rezultatelor
cercetărilor desfăşurate până în prezent.
 
Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate
n cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a
proiectului (www.ponticgreekcities.ro).
 
                                                                           
                                                                                   Director proiect,
 
                                                                                Dr. Victor Cojocaru

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 17:34
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/rpon4226/public_html/templates/themza_j15_59/html/pagination.php on line 130
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 12

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi