Română (România)English (United Kingdom)

PDF  Array Imprimare Array  Email
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 
Marţi, 27 Septembrie 2016 00:00

              

      

                        

ROMÂNIA 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE) - PN-II-ID-PCE-2011-3-0054

Nr. 68 / 05. 10. 2011

 

Instituţia gazdă: Academia Română – Filiala Iaşi

Oraş: Iaşi 

Ţară: România

Adresa: Bulevardul Carol I, Nr.8, 700505 Iaşi

Titlul proiectului în engleză: External Relations of the Pontic Greek Cities in the Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary Approach

Titlul proiectului în română: Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară 

Contract cu nr. 68 / 05. 10. 2011

Cuvinte cheie:  oraşe greceşti pontice; relaţii economice, politice şi culturale; izvoare epigrafice, istorice şi arheologice; grec şi barbar; aculturaţie; migraţia şi integrarea „straăinilor”

Durata proiectului: 36 de luni

 

Obiectivul proiectului: Obiectivul principal al proiectului nostru constă în publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice. Aceasta ar avea menirea să faciliteze participarea noastră de perspectivă la un dialog internaţional referitor la polisul grec în perioada elenistică şi în epoca imperială.

Rezultatele estimate: Diseminarea rezultatelor va fi realizată pe mai multe paliere. În primul rând, rezultatele cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului vor fi făcute publice prin intermediul publicaţiilor de specialitate (două volume colective, un volum de autor, minimum 10 studii/articole publicate în reviste indexate în bazele de date internaţionale sau în actele unor congrese şi simpozioane). În aceeaşi ordine de idei, ne propunem organizarea unei mese rotunde, a unui simpozion naţional şi a două simpozioane internaţionale, cu participarea membrilor echipei şi a multor specialişti din afara proiectului. Comunităţii academice, dar şi publicului larg, îi va fi adresată pagina web (actualizată în permanenţă) care va cuprinde informaţii privind membrii echipei şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Datele şi informaţiile obţinute prin acest proiect vor putea fi utilizate în învăţământul preuniversitar şi universitar, în cercetarea din domeniul ştiinţelor socio-umane, în ghiduri turistice, dar şi pentru o propagare credibilă şi eficientă a culturii şi ştiinţei româneşti în străinătate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Învăţământului şi Cercetării. Rezultatele cercetărilor noastre ar putea interesa comunităţile locale şi opinia publică, în măsura în care se pune in evidenta bogăţia culturală a civilizaţiei antice din arealul Mării Negre şi valorificarea ei în contextul Uniunii Europene.

 
Ultima actualizare în Marţi, 27 Septembrie 2016 06:20
 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi