Română (România)English (United Kingdom)

PDF  Array Imprimare Array  Email
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 
Marţi, 04 Octombrie 2016 00:00

 

 

Raport ştiinţific sintetic

privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054

în perioada octombrie 2011 – decembrie 2013

 

  1. Obiective ştiinţifice comune:

1. Activităţi intermediare cheie menite să contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului

· Masă rotundă, organizată la Iaşi în perioada 27-29 noiembrie 2011, cu participarea tuturor membrilor echipei. Au fost prezentate 15 comunicări ştiinţifice şi o conferinţă, au fost discutate probleme de metodologie, conceptele utilizate, stadiul de cercetare a surselor şi a fost definitivată strategia de coordonare a activităţilor aferente obiectivelor propuse pentru toată perioada de implementare a proiectului. Programul mesei rotunde şi rezumatele comunicărilor pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

· Simpozionul naţional „Poleis din Pont şi Propontida în epocile elenistică şi romană”, organizat la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2012, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Au fost prezentate 20 comunicări ştiinţifice. Scopul principal al acestei activităţi a constat în raportarea rezultatelor parțiale de cercetare a obiectivelor asumate în cadrul proiectului, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv. Prin organizarea reuniunii la sediul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București s-a urmărit creșterea vizibilității naționale și internaționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară și străinătate. Programul şi rezumatele comunicărilor prezentate, în limbile română şi engleză, pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro). Pe lângă directorul de proiect, responsabilitatea organizării simpozionului a fost asumată de următorii membri ai echipei: Iulian Bîrzescu, Florian Matei-Popescu, Florina Panait-Bîrzescu şi Adrian Robu.

· Simpozionul internaţional „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”, organizat la Constanţa în perioada 8-12 iulie 2013, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Au fost prezentate 45 comunicări ştiinţifice. Scopul principal al acestei activităţi a constat în raportarea rezultatelor de cercetare, obţinute până la jumătatea etapei 2013, a obiectivelor asumate în cadrul proiectului, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv. Prin organizarea reuniunii la Constanţa (în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Waterloo Institute for Hellenistic Studies, Waterloo, Ontario/Canada şi Complexul cultural „Callatis”, Mangalia) s-a urmărit creșterea vizibilității naționale și internaționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară și străinătate. Ţinem să precizăm cu acest prilej că, în propunerea de proiect, unul dintre obiectivele majore asumate viza implicarea noastră într-un dialog internaţional legat de problematica polis-ului în epocile elenistică şi romană. Prin participarea la lucrările simpozionului de la Constanţa a nu mai puţin de 33 cercetători străini, din 16 ţări – între care mulţi specialişti de mare notorietate internaţională –, considerăm că am îndeplinit cu prisosinţă obiectivul care părea cel mai greu de realizat în momentul lansării propunerii noastre de proiect. Ne referim la configurarea unei reţele (network) importante, alcătuită din specialişti interesaţi de problematica antică a Mării Negre, pe care am putea-o implica ulterior şi în accesarea unor proiecte cu finanţare europeană. Programul şi rezumatele comunicărilor prezentate pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro). Pe lângă directorul de proiect, în organizarea simpozionului au fost implicaţi direct următorii membri ai echipei: Livia Buzoianu, George Bilavschi, Margareta Munteanu, Iulian Bîrzescu, Florian Matei-Popescu, Diana Stah.

2. Deplasări externe (documentare).

Au fost efectuate 25 deplasări externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului – în Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Serbia, Slovenia, Turcia, Ucraina. Datele exacte privind toate deplasările externe se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor.

3. Deplasări interne (documentare).

Au fost efectuate 34 deplasări interne (la instituţii de profil din ţară şi pe şantiere arheologice) în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului. Datele exacte privind toate deplasările interne se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor.

4. Comunicări la congrese şi simpozioane internaţionale (diseminare).

Au fost prezentate 43 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice:

· Sesiunea internaţională Pontica, 5-7 octombrie 2011, Constanţa/România (Victor COJOCARU: Antonia Tryphaena, Andrei OPAIŢ (în colaborare): Despre producţia ceramică la Callatis în epoca elenistică şi romană, Iulian BÎRZESCU: Despre începuturile «zonei sacre» de la Histria, Florina PANAIT-BIRZESCU: Iconografia lui Apollo Ietros în coloniile greceşti din Marea Neagră, Costel CHRIAC (în colaborare): Instrumentarul medical şi/sau de cosmetică din Moesia Inferior);

· Simpozionul internaţional The Romans at the Black Sea during the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archaeological and Numismatic Sources, 6-9 iunie 2012, Tulcea/România (Livia BUZOIANU: Éducation et culture à Tomis [colaborare M. Bărbulescu], Costel CHIRIAC: An Early Roman Imperial Intaglio at Ibida [Moesia], Andrei OPAIŢ: Amphora as proxy of the Pontic and Mediterranean globalization [1st BC- 3rd AD], Ligia RUSCU: Grants of Roman citizenship in the Western Pontic Greek cities under Augustus);

· Simpozionul internaţional Mégarika. Nouvelles recherches sur les cités de la Mégaride et les fondations mégariennes du Pont-Euxin : Archéologie, Épigraphie, Histoire, 8-12 iulie 2012, Mangalia/România (Livia BUZOIANU: Les terres cuites d’Albești d’époque hellénistique. Les représentations de culte [colaborare M. Bărbulescu], V. COJOCARU: Un espace dorien pontique d’après les décrets de proxénie);

· XIV Congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae, 27-31 august 2012, Berlin/Germania (Victor COJOCARU: Die Ausführung von Standbildern oder Porträts von Honoranden in Ehreninschriften aus dem pontischen Raum);

· 19th Congres of the International Association for the History of Glass, 17-21 septembrie 2012, Piran/Slovenia (Costel CHIRIAC & Sever BOŢAN: Hellenistic and early Roman glass from the east Carpathian area [II century B.C.-II Century A.D.] - poster);

· Simpozionul internaţional Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World, 20-23 septembrie 2012, Belgrad/Serbia (Ligia RUSCU: On the establishment of Roman rule on the Western shore of the Black Sea);

· The 28th Congress of the RCRF, 23-27 septembrie 2012, Catania/Italia (Andrei OPAIŢ: Defining more Roman amphorae in the Athenian Agora: too much history, too little typology, Andrei OPAIŢ: Imperial stamps on early Byzantine amphorae [colaborare Ch. Diamanti]);

· Sesiunea internaţională Pontica 2012, 10-11 octombrie 2012, Constanţa/România (Livia BUZOIANU: Trei fragmente inedite din ISM II, 44 [colaborare M. Bărbulescu], Costel CHIRIAC & Sever BOŢAN: Despre sticlăria elenistică şi romană timpurie de la est de Carpaţi (sec. II a.Chr – II p.Chr.), Victor COJOCARU: Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripțiile onorifice din arealul pontic, Lucian MUNTEANU: Noi cercetări arheologice de salvare la Niculițel [colaborare G. Nuţu & D. Paraschiv]);

· Simpozionul internațional Oltenia. Interferențe culturale, 17-19 octombrie 2012, Craiova/România (Livia BUZOIANU: Posibilități de datare în arheologie datorate ștampilelor amforice);

· Simpozionul internaţional Banquets of Gods, Banquets of Men. Conviviality in the Ancient World, 23-24 noiembrie 2012, Cluj/România (Mădălina DANA: "Le banquet des sophistes": représentation funéraire, représentation sociale sur les stèles de Byzance aux époques hellénistique et romaine, Victor COJOCARU: Ladung zu Opfer und Bankett als Auszeichnung der Fremde im pontischen Raum  und der Pontikoi in der Fremde).

· Simpozionul internaţional Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods, 8-12 iulie 2013, Constanţa/România (Alexandru AVRAM: La mer Noire et la Méditerranée : quelques aspects concernant la mobilité des personnes, Costel CHIRIAC - Lucian MUNTEANU: Trade Connections between Asia Minor and the West-Pontic Area (1st-4th Century AD): Some Sphragistic and Numismatic Considerations, Victor COJOCARU: Die Beziehungen der nord-pontischen Griechen zu den außer-pontischen Regionen und Dynastien, einschließlich der römischen Hegemonialmacht: Historiographische Übersicht, Florian MATEI-POPESCU: The Horothesia of Dionysopolis and the Integration of the Western Pontic Greek Cities in the Roman Empire, Livia BUZOIANU: L’espace ouest-pontique sous l’empereur Tibère à la lumière d’un décret inédit découvert en Dobroudja [colaborare M. Bărbulescu], Ligia RUSCU: Becoming Roman? Shifting Identities in the Western Pontic Greek Cities, Florina PANAIT-BÎRZESCU: Wandering Cult Images between the Black Sea and the Aegean Cities in Hellenistic and Roman Times: from Dionysos Kathegemon to Dionysos Karpophoros, Iulian BÎRZESCU: Hellenistic and Roman Terracotta Offerings in the Western Pontic Sanctuaries, Costel CHIRIAC - Sever BOȚAN: Roman Glass Vessels in the West Pontic Area (1st-3rd Centuries AD). General Remarks, Adrian ROBU: Cités et souverains dans la Propontide : les réseaux d’alliances des cités du Bosphore Thrace, Mădălina DANA: D'Héraclée à Trapézonte : cités pontiques ou micrasiatiques?);  

· The 12th International Congress of Thracology, 10-14 septembrie 2013, Târgoviște (Romania) (Livia BUZOIANU: Repères chronologiques offerts par la céramique grecque importée);

· Fifth International Congress on Black Sea Antiquity. The Danubian Lands between the Black Sea, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC–10th Century AD), 17-21 septembrie 2013, Belgrad/Serbia  (Ligia RUSCU: Religion and society on the western Black Sea shore, Mădălina DANA: Les médecins dans les provinces danubiennes, Victor COJOCARU: Antonia Tryphaina im östlichen dynastischen Netzwerk, Livia BUZOIANU: Stages in the presence of Greek imported products on Getic territory in Dobruja, Costel CHIRIAC: Roman lead seals and the connections between Scythia Minor and Asia Minor [3rd-5th centuries AD]);

· The III International Numismatic Congress, 20-21 septembrie 2013, Braşov/România (Lucian MUNTEANU - Costel CHIRIAC: Ancient and Byzantine Coins from the collection of the Natural History Museum from Iaşi [coloborare B. Minea]); 

· Sesiunea internaţională Pontica 2013 3-4 octombrie 2013, Constanţa/România (Livia BUZOIANU: Epigramă greacă inedită din Tomis [colaborare M. Bărbulescu], Costel CHIRIAC - Lucian MUNTEANU: Descoperiri sigilare romane la Ulmetum şi problematica lor [colaborare C. Băjenaru]).

5. Publicaţii (diseminare).

A fost publicat volumul colectiv Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale (în continuare: PMN), editat de membrii echipei Florina Panait-Bârzescu, Iulian Bîrzescu, Florian Matei-Popescu şi Adrian Robu, Ed. Humanitas, Bucureşti 2013, 464 p. (inclusiv 28 planşe). Lucrarea conţine lucrările simpozionului din 27-28 septembrie 2012, organizat în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054. Apariţia ei la o editură prestigioasă din România, acreditată CNCS, reprezintă finalizarea cu succes a obiectivelor asumate în cadrul proiectului (vezi, mai jos, punctul B) până la faza raportării intermediare. Odată cu publicarea acestui volum colectiv a fost iniţiată o nouă colecţie – Pontica et Mediterranea (îngrijită de Victor Cojocaru) – menită să sprijine promovarea studiilor privind istoria antică, epigrafia, arheologia clasică, numismatica şi iconografia. Totodată, până în acest moment au fost publicate sau acceptate pentru tipar 25 studii şi articole, respectiv şase recenzii critice de ample dimensiuni. Informaţiile exacte în acest sens pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul „Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”.

6. Pagina web (diseminare).

A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului (adresa: www.ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect, despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele de căutare Publications şi Useful Weblinks, fiecărei dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză. Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities vezi articolele Symposium 2013/Simpozion 2013 – Timetable/Program şi Summaries/Sumar; la meniul News vezi articolele Symposium 2012 şi Symposium 2013). Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi. Diana Stah şi-a asumat traducerea în engleză sau verificarea traducerii în engleză a informaţiilor afişate. Butonului de căutare Activities i-au fost adăugate subdomeniile Rapoarte de activitate 2011-2013; extinderea accesului pe site de pe alte cel puţin 10 motoare de căutare precum AltaVista, Infoseek, Coozilla, Dogpile, Lycos, Metager, Mamma etc.; indexarea adresei site-ului pe pagini web de specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro, arheo.ro, antichitate.myforum.ro, roman.yapoga.com, sistem.acadiasi.ro, uaic.ro, www.vebidoo.de, www.yasni.fr, en.cyclopaedia.net, spartokos.wordpress.com, www.bulentozturk.sakarya.edu.tr etc.; update continuu a fiecărui meniu li sub-meniu; accesarea paginii web de către cel puţin 300 de vizitatori, fiind înregistrate peste 14665 de vizualizări.

B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, ca şi rezumatele comunicărilor prezentate cu prilejul simpozioanelor organizate în cadrul proiectului şi menţionate la punctul A 1):

· Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea, comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor Cojocaru, Alexandru Avram, Ligia Ruscu, Mădălina Dana, Adrian Robu, Livia Buzoianu). A fost finalizată studierea relaţiilor interpontice, inclusiv cu populaţiile negreceşti din hinterland, sub forma a cinci studii publicate, însumând 175 p., după cum urmează: Ligia RUSCU: Relaţiile apoikiilor vest-pontice cu vecinii lor greci şi barbari în epocile elenistică şi romană, în PMN, p. 11-44; Mădălina DANA: Ἔχω δὲ πατρίδας νῦν δύω (CIRB 134): relaţii şi reţele între cetăţile greceşti din sudul Mării Negre şi vecinii lor pontici, în PMN, p. 45-86; Victor COJOCARU: Relaţiile interpontice ale oraşelor greceşti de la nordul Mării Negre şi contactele acestora cu barbarii din hinterland pe baza izvoarelor epigrafice, în PMN, p. 87-142; Adrian  ROBU:  Sanctuare  şi  relaţii  între  cetăţi  în  lumea  elenistică: exemplul cetăţilor Calchedon şi Byzantion, în PMN, p. 143-157; Livia  BUZOIANU:  Teritoriul  Tomisului  în  epoca romană timpurie  în lumina documentelor epigrafice. I, în PMN, p. 174-202 [colaborare cu Maria  Bărbulescu]. Rezultatele cercetărilor privind relaţiilor extrapontice – cu oraşe, regiuni şi dinaşti din afara arealului pontic, respectiv cu Roma – au fost comunicate cu prilejul congreselor şi simpozioanelor internaţionale menţionate mai sus (11 comunicări) şi urmează să fie publicate în cursul anului 2014. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm aici conferinţa „Die Proxenie im pontischen Raum”, prezentată pe data de 5 iunie, în cadrul seriei de prelegeri „Congiarium” (Forschungskolloquium zur Lateinischen Epigraphik und Römischen Geschichte), la Universitatea din Viena, de către Victor Cojocaru.

· Identificarea unui posibil model de integrare a coastei de Vest a Pontului Euxin în cadrul Imperiului Roman (Florian Matei-Popescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată până la faza evaluării intermediare prin publicarea studiului Statutul juridic şi teritoriul Histriei în epoca romană, în PMN, p. 203-233. Vezi şi comunicarea menţionată mai sus, la punctul A 4.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la ambalajul ceramic folosit pentru importul şi exportul unor produse: ulei de măsline, vin, produse de peşte (Andrei Opaiţ). A fost finalizată cercetarea asumată prin predarea pentru tipar a unui studiu amplu la revista SCIVA (CNCS B): Producţia şi consumul de vin şi produse piscicole în ţinuturile dintre Carpaţi şi Marea Neagră (secolele II a. Chr. – III p. Chr.). Totodată, menţionăm că Andrei Opaiţ a încetat colaborarea la proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 începând cu data de 1 mai 2013.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel Chiriac & Sever Boţan). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată până la faza evaluării intermediare prin publicarea studiului Sticlăria elenistică şi romană din Pontul Euxin între producţie şi import, în PMN, p. 278-318 & 439-451. Vezi şi comunicarea menţionată mai sus, la punctul A 4.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată până la faza evaluării intermediare prin publicarea studiului Teracote şi vase plastice cu reprezentări zoomorfe din sanctuarele cetăţilor greceşti din Marea Neagră, în PMN, p. 414-427 & 462-463. Vezi şi comunicarea menţionată mai sus, la punctul A 4.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina Panait-Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată până la faza evaluării intermediare prin publicarea studiului Modele iconografice comune din cetăţile pontice în epocile elenistică şi romană, în PMN, p. 393-413 & 457-461. Vezi şi comunicarea menţionată mai sus, la punctul A 4.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la circulaţia mărfurilor în vestul bazinului pontic, reflectată în descoperirile de sigilii „de tip comercial” în arealul oraşelor greceşti în epoca romană (secolele I-III d. Hr.), relevant pentru legăturile cu lumea micro-asiatică (Costel Chiriac). Rezultatele cercetărilor au fost comunicate cu prilejul a două reuniuni ştiinţifice internaţionale (vezi, mai sus, punctul A 4).

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile comerciale ale oraşelor vest-pontice în epocile elenistică și romană, reflectate în descoperirile monetare (Lucian Munteanu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată până la faza evaluării intermediare prin publicarea studiului Legăturile oraşelor greceşti vest-pontice cu populaţiile „barbare” în   epoca   elenistică. Evidenţa numismatică, în PMN, p. 358-392. Vezi şi comunicarea menţionată mai sus, la punctul A 4.

· George Bilavschi şi Diana Stah – prin  asistenţa permanentă acordată directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja au fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din ţară şi străinătate în vederea aplicării unui proiect cu finanţare europeană, care ar putea propulsa într-un registru superior inclusiv direcţiile de cercetare asumate în cadrul proiectului actual. În acelaşi sens, contăm şi pe colaborarea foarte bună pe care am avut-o până acum cu personalul din administraţia Filialei din Iaşi a Academiei Române.

   În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor propuse pentru etapa 2013 (corelate obiectivelor realizate la etapele 2011 şi 2012) – am reuşi să finalizăm cu succes obligaţiile de cercetare asumate până la faza evaluării intermediare în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice. Volumul colectiv menţionat mai sus, la punctul A 5, credem că este cea mai bună dovadă în acest sens. Totodată, prin organizarea simpozionului internaţional „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”, am reuşit să anunţăm convingător participarea noastră la un dialog internaţional de perspectivă referitor la polisul grec în perioada elenistică şi în epoca romană.

   Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

                                                                                           Director proiect,

                                                                                        Dr. Victor Cojocaru

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 17:35
 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi